Yüksek Yoğunluklu Lazer Terapi

Ağrı Tedavisinde TENS’in Yeri
Ağustos 8, 2018
Tansiyon Aleti Kullanımı
Ağustos 9, 2018

Lazer Terapi 25 yıldan uzun süredir uygulanmaktadır. Etkinliği 2000’in üzerinde makale ile test edilmiş ve herhangi bir toksik veya yan etkisi tespit edilmemiştir. Bu nedenle lazer terapi günümüzde tedavi yöntemi yada tedavinin yanında tamamlayıcı yöntem olarak kullanılmaktadır.

Günümüze kadar konvansiyonel lazer tedavisi düşük veya orta enerjili cihazlarla uygulanmakta, derin doku tedavilerine izin vermemekteydi. Çünkü derin dokunun tedavi edilebilmesi için dokuya termal zarar vermeden, yüksek dozda enerjiye ihtiyaç vardır.

Geleneksel lazer terapi sadece  superfasiyal patolojilerde başarı sağlamakta ve uzun süreli tedavi gerektirmektedir.

Patentli HILTERAPİA® methodu sayesinde bugün, derin doku patolojilerini tedavi etmek mümkündür. Çünkü HILTERAPİA® ‘nin gücü ve enerjisi sadece superfasiyal patolojilerde değil derin doku enflamatuvar durumlarında da etkilidir.

HILTERAPİA®  toksik etki göstermeden, patolojik doku ve çevresine zarar vermeden performans gösterir.

HILTERAPİA® derine lokalize olmuş bütün enflamatuvar durumları tedavi edebilen eşi benzeri olmayan tek terapatik metoddur.

İlk uygulamada, ağrıda etkin azalma ile birlikte mobilitede büyük ölçüde iyileşme sağlanır. Bu yararlı etkilere ilk uygulamadan 4 ile 72 saat sonrasında ulaşılır. Birkaç seans sonra ağrı tamamen yok olur ve mobilite de tam olarak sağlanmış olur.

HILTERAPİA®  Temel Endikasyonları:

-DJD (Dejeneratif Eklem Hastalıkları)

-Kondropatiler (Kıkırdak Hastalıkları)

-Derin Kas İskelet Bozuklukları

Etki Prensibi:

HILTERAPİA® ’nin temel etkisi, kendine özgü ve karakteristik, özel frekanslara ve atım genişliğine sahip, yüksek tepe güçlü kesikli lazer olmasıdır.

Bu lazer ışıması klinik olarak test edilmiş, sözü geçen patolojilerde etkili sonuçları olduğu bulunmuştur.

Özellikleri sayesinde doğru ve etkili dozda enerji, dokuda herhangi bir yan etki oluşturmadan derin dokuya ulaşır.

Yüksek tepe güçlü, kesikli atımlar sayesinde HILTERAPİA®  çok güçlü fotomekanik etkiler üretebilir: Gerçek basınç dalgaları dokunun içine yayılır ve lenf drenaj pompası üzerinde direkt etkili olarak enflamasyonun hareketini sağlar.Patoloji kronik olsa bile kollejen stimulasyonu ve kartilaj rejenerasyonu sağlar.

Sadece HILTERAPİA®’de olan fotomekanik etki, travma veya enflamasyon yüzünden oluşan ödemin hızlı bir şekilde geri emilimini sağlar.

Enerji Vertikalizasyonu

Doğru  ‘’vertikalizasyonda’’ enerji iletimi: Yüksek miktardaki enerjinin, ağrılı dokuya yüksek yoğunluk ile çok kısa sürede iletilmesidir. Enerji iletilmesindeki geleneksel method ise aynı miktardaki toplam enerjinin taşınması için uzun süreli yayılım gerektirir  ‘’horizantal’’ olarak kabul edilir.

Vertikal yol ile enerji iletimi tamamen güvenli olup, dokunun ısınması ve hasar görmesi riski olan  horizantal yol ile kıyaslandığında çok daha etkili ve ağrılı dokuları daha yoğun şekilde  tedavi edebilir.

Nd:YAG Lazerler x Diyot Lazerler

Son 20 yılda özellikle elektronikteki büyük teknolojik değişiklikler, lazer tedavisi dahil elektriksel cihazlardaki kullanım alanını çok etkilemiştir.

Bu ilerleme; lazer cihazlarında çeşitliliğe, güç ve tüketim açısından performans artışına neden olmuş, diğer yandan lazer terapide lazer kaynakları ve emisyon yöntemleri ile ilgili terimlerin uygunsuz kullanımı nedeniyle bazı karışıklıkların oluşmasında rol oynamıştır

Nd:YAG Lazer:

Aktif orta (emisyon kaynağı) itriyum kristali olarak kullanılan ve Nedimyum (Nd) atomları katkılı aliminyum (YAG)’dan yapılan bir katı hal lazeridir.

Bu kaynak tipik olarak, 1064nm de çok iyi tanımlanmış dalga boyu (kızıl ötesi ışık) ile karakterize monokromatik ışık radyasyonu yayar.

Diyot Lazer 1064 nm:

Yarı iletken lazer kaynağıdır. Bu durumda, aktif orta yarı iletken maddelerin bir karışımıdır.

Örneğin InGaAsP(İndiyum-Galyum-Arsenik-Fosfor).

Bu diyot 1.064 civarında nm yayar (İtriyum kristalli Nd:YAG gibi monokromatik bir ışık değil,  1064nm’nin bir kısmından oluşan bir grup dalga boyu bandıdır.)

**Terapötik lazerler alanında itriyum kristalli Nd:YAG lazerin 2 farklı tipi vardır: Nd:YAG sürekli ve Nd:YAG kesikli. Bu ayrım esastır, sürekli sistem kesikli modda (PW) ve kesikli sistemde sürekli modda (CW) KULLANILAMAZ.

**Diyot sistemleri ile ilgili olarak bütün diyotlar CW (sürekli mod) olup ör:650nm, 780nm, 810nm, 980nm, 1064nm sürekli modda veya sürekli – kesiklendirilmiş(FW)  (frekanslı olarakta adlandırılır) kullanılabilir ve teknik nedenlerle gerçek kesikli modda KULLANILAMAZ.

”Frekanslı – kesiklendirilmiş” in anlamı:

CW lazerler ( diyot 1064nm ve sürekli Nd:YAG), yukarıda da tanımlandığı gibi gerçek atımlar YAYAMAZLAR.

Sürekli emisyonu, tekrarlama yoluyla kesiklendirilmiş yapabilir ve frekans emisyonu oluşturabilirler.

Penatrasyon derinliğinde, sürekli – kesiklendirilmiş (frekanslı) ile gerçek kesikli arasında emisyon farkı oldukça çoktur.

Enerjinin etkisini tam güvenlik (termal hasar eşiğini aşmadan)  ile en derin doku katmanlarına ulaştırmak gerekir.

KESİKLİ itriyum kristalli Nd:YAG lazer kaynağı, geçmişte kullanılan modası geçmiş SÜREKLİ Nd:YAG ve şimdi tamamen değiştirilmiş ve daha ucuz olan 1064nm diyotlar ile karıştırılmamalıdır.

Frekanslı

-Pek çok yoğunlukta ulaşılabilir.

-Emisyon / bekleme intervali (açma / kapama) max. güçte güvenlik aralığında değildir!!!

-Yüksek güçteki CW diyotları daha az derine hareket eder ve sıklıkla deride kontrolsüz termal etkiyi provoke edip, belirtilen maksimum güçte kullanımı engeller

Kesikli

-Benzersiz atımlı tek lazer kaynağı, itriyum kristalli Nd:YAG lazer kaynaklı Hilterapia® cihazlarıdır.

-Bu özel Nd:YAG lazer kaynağı, ABD’de FDA onaylı ve patentli, kısa atımlar ile karakterize çok yüksek yoğunlukta (5,000-15,000 W/cm2) ve şu an alanındaki diğer lazer kaynakları için erişilemez bir yerdedir.

Hilterapia® gerçek yüksek yoğunluklu (5.000/15.000 W/cm2), yüksek tepe güçlü ve kesikli Nd:YAG (1064 nm) kaynağı ile TEK lazer terapidir

Yanlış terminolojiler, sıkça sadece lazer kaynağını tanımlayarak değil de ayrıca emisyon yöntemini de tarif ederek bu konuda uzman olmayanlara daha fazla karışıklık oluşması için kullanılıyor.

SH1 – Hiro 3.0

Kaynağı itriyum kristalli Nd:YAG LAZER olan 1064 nm emisyon dalga boylu Hilterapia® lazerlerdir.

Kısa yayılımlı, tam güç kesikli olması; termal hasar eşiğini aşmadan, derin dokuya zarar vermeyecek şekilde tam penetre olmasını sağlar.

Kısa durasyonlu yüksek tepe noktalı güç, zarar vermeksizin derine penetre olur. Bu tedavinin terapötik etkileri ve güvenli olmasında önemlidir.

2 model  farklı ihtiyaçlar için üretilmiştir.

**SH1: Muskuler patolojiler için kolay kullanımı ve taşınabilir özelliği ile kassal patolojilerin tedavisinde etkin analjezik antienflamatuvar sonuçlar verir.

**HIRO 3.0: Ağrı yönetimi, derin dokuların onarımı ve yenilenmesinde etkin (DJD başlığı ile-osteoartitte kullanım)

Tüm Ürünlerimizi Ankara İçi Teslim Ediyoruz.

Adresinize veya Hastaneye Teslimat Yapıyoruz.

Open chat
1
Merhaba Nasıl Yardımcı Olabilirim